Uudised

Lisatud: 01.07.2018 36 kuud tasuta remont*

Lõpptarbija Metabo 3-aastase “Kõik-hinnas” tasuta remondipaketi tingimused „Kõik-hinnas“ tasuta remondipakett kehtib Metabo akutööriistadele, s.h akud ja laadijad (edaspidi akutööriistad), mis on ostetud volitatud Metabo LiHD-partnerilt. 

1. „Kõik-hinnas“ tasuta remondipaketi perioodid 3 aastat peale ostu registreerimist kodulehel www.metabo-service.com.

2. Registreerimine Registreerida saab 4 nädala jooksul alates ostu sooritamisest. Peale registreerimist saadetakse automaatselt registreerija e-postiaadressile sertifikaat, mis tuleb välja printida. 

3. „Kõik-hinnas“ tasuta remondipakett hõlmab 

3.1 OÜ Pro Garden annab akutööriistadele 3 aastase „kõik-hinnas“ tasuta remondipaketi (v.a tarvikud). 

3.2 Kui tasuta remont ei osutu majanduslikult otstarbekaks, on pro Garden OÜ-il  õigus asendada akutööriist uuega. 

3.3 OÜ Pro Garden ei ole kohustatud tasuta remonti teostama, kui toote seerianumber ei ole loetav. 

3.4 „Kõik-hinnas“ tasuta remondipaketi juhtum: 

■ kui tarnitud akutööriistal on tõendatavad materjali-, konstruktsiooni- või koostamisviga; 

■ kui kulumaterjalid (näiteks süsiharjad, laagrid, padrunid, tihendid, lülitid, akud jne) on kahjustunud loomulikust kulumisest akutööriista nõuetekohasel kasutamisel.

3.5 Ei ole „Kõik-hinnas“ tasuta remondipaketi juhtum: 

■ tarvikud on kahjustunud; 

■ kui akutööriistade ühendamise, paigaldamise, töötamise, kasutamise või hooldamisprotsessi ei viida läbi nii, nagu kasutusjuhend või muud dokumendid ette näevad; 

■ kui akutööriistu ei ole kasutatud nõuetekohaselt, eelkõige, kui neid kasutatakse äärmiselt hooletult (tegemist õnnetusjuhtumiga nt kukkumine); 

■ kui probleemid on tekkinud mitteoriginaalsete lisaseadmete või varuosade kasutamise tõttu; 

■ kui akutööriista on ümber ehitatud, tehtud tema ehituses muudatusi või selle käigus koost lahti võetud; 

■ kui akutööriistu kasutatakse pidevalt tööstuslikus liinitöös (suure kulumisega tingimustes) või pikaajalisel kasutamisel keskmisest suurema koormusega; 

■ vääramatust jõust tingitud nähtuste korral, samuti veest, tulekahjust või äikesest tingitud põhjustel; 

■ kui ühe ja sama toote puhul on „Kõik-hinnas“ tasuta remondipaketi raames registreeritud rohkem kui kolm juhtumit sama puuduse (vea) kohta. 

Lõpptarbija peab „Kõik-hinnas“ tasuta remondipaketi raames tasuta remondi saamiseks esitama toote registreerimise sertifikaadi koos ostu tõendava dokumendiga.